Użyteczne informacje - Sąd w Antrim

Lokalizacja

Budynek sądu mieści się przy ulicy Castle Way, w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Dojazd

Dworce autobusowy i kolejowy znajdują się niedaleko od budynku sądu, przy ulicy Station Road. Gmach sądu położony jest w odległości około 5 minut spacerem od centrum miasta. Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów i pociągów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Naprzeciwko gmachu sądu znajduje się publiczny parking. Wjazd na parking jest od ulicy Railway Street. Większy (płatny) parking usytuowany jest przy pobliskim centrum handlowym. Opłaty obowiązujące na parkingu określa cennik opłat na tablicy informacyjnej.

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 9.30, do zakończenia wszystkich posiedzeń przewidzianych na dany dzień, z przerwą na lunch w godzinach do 13.00 do 14.00. Biuro jest otwarte w porze lunchu.

Udogodnienia dla interesantów

W gmachu sądu znajdują się automaty sprzedające napoje i przekąski. W pobliskim centrum miasta znajdują się liczne kawiarnie i restauracje. W poczekalni przy biurze można skorzystać z automatu telefonicznego. W całym budynku działa system nagłaśniający. W budynku obowiązuje zakaz palenia.

Pomoc i informacje

W głównym holu naprzeciwko wejścia znajduje się punkt informacyjny. Pracownicy biura na parterze również udzielają odpowiedzi na pytania osób zgłaszających się do sądu. Przy wejściu do każdej sali wywieszona jest wokanda spraw odbywających się w danym dniu w poszczególnych sądach. Dodatkowe informacje można otrzymać w recepcji lub biurze obsługi interesantów, które czynne jest codziennie od godziny 9.00. Przed stawieniem się w sądzie warto jest skontaktować się z adwokatem.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. W sądach 1 i 2 zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niesłyszących. W gmachu znajduje się też winda. Na życzenie zapewniamy ulotki drukowane dużą czcionką.

Poczekalnie dla świadków szczególnej troski i małoletnich

Na pierwszym piętrze znajduje się poczekalnia przeznaczona dla świadków szczególnej troski. W budynku znajdują się także pomieszczenia przeznaczone do składania zeznań przez dzieci za pośrednictwem łącza wideo. Osoby pragnące skorzystać z tych udogodnień powinny zwrócić się o pomoc do specjalnie wyszkolonych pracowników sądu. Przy sądzie 3 w głównej poczekalni znajduje się wyodrębnione miejsce zabaw dla dzieci.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Witness Service

We wszystkich sądach pokoju i sądach koronnych ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Kontakt

Więcej informacji na temat sądu w Antrim

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
The Courthouse, 30 Castle Way
Antrim BT41 4AQ

Tel.: 028 94 462661
Fax: 028 94 463301
E-mail: antrimcourthouse@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z punktem informacji (Information Centre). Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Tel.: 028 9032 8594
Fax: 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.

Powrót do góry