Naudinga informacija - Ballymena Teismo rūma

Teismo rūmų vieta

Teismo rūmai yra Albert Place, šalia Adair Arms viešbučio ir netoli nuo miesto centro.

Transportas

Autobusų ir geležinkelio stotys yra maždaug už pusės mylios nuo teismo rūmų. Dauguma autobusų stoja George Street, maždaug už 100 jardų nuo teismo. Norėdami gauti informacijos apie autobusų ir traukinių tvarkaraščius, skambinkite į Translink telefonu 028 9066 6630 arba apsilankykite www.translink.co.uk

Automobilių stovėjimo aikštelės

Prie teismo pastato automobilių stovėjimo aikštelės nėra, tačiau automobilių stovėjimo aikštelė yra priešais teismą, Ballymoney Road, be to, kelios aikštelės yra miesto centre. Į teismo kompleksą galima patekti iš Albert Place, o tomis dienomis, kai teismas posėdžiauja, taip pat ir iš Ballymoney Road.

Darbo valandos

Teismo rūmai atsidaro 9.00 val. Raštinė lankytojus priima nuo 9.30 iki 16.30 val. Teismo posėdžiai paprastai pradedami 10.30 val., apie 13.00 val. prasideda pietų pertrauka, kuri tęsiasi iki 14.00 val. Po to teismas posėdžiauja toliau, kol užbaigia visas tos dienos bylas. Raštinė dirba ir pietų metu.

Gėrimai ir užkandžiai bei kiti patogumai

Šiltų ir šaltų gėrimų bei užkandžių galima nusipirkti iš automatų. Prie 1 ir 2 teismo salių yra telefonai automatai, o visame pastate veikia garsiakalbių sistema.

Mobilūs telefonai ir foto aparatūra

Esant teismo pastate ar šalia jo, reikia atsargiai naudotis mobiliaisiais telefonais. Teismo pastate ir šalia jo yra draudžiama naudoti foto ar įrašymo aparatūrą. Tokią funkciją turi kai kurie mobilieji telefonai, todėl patariame atvykus į teismą jų šiuo tikslu nenaudoti. Prieš įeinant į teismo posėdžių salę, mobiliuosius telefonus reikia išsijungti.

Liudytojų tarnyba

Nukentėjusiems asmenims ir prokuratūros liudytojams Šiaurės Airijos Liudytojų paramos tarnyba siūlo Liudytojų tarnybos paslaugas visuose Karūnos ir Magistratų teismuose.

Prieš teismą: galimybę su kuo nors pasikalbėti; prieš teismą susipažinti su teismo sale; galimybę gauti informaciją apie teismo procedūras.

Teismo metu: pasirūpina saugia laukimo patalpa; palaiko kontaktus su teismo pareigūnais ir teisininkais; pasirūpina liudytojams su specialiaisiais poreikiais reikalingais patogumais; palydi liudytojus į teismo salę.

Po teismo: ruošia nukentėjusiuosius teismo posėdžio rezultatams; skatina ir toliau palaikyti ryšius su Nukentėjusiųjų paramos bendruomenės tarnyba; duoda nukreipimus į kitas agentūras.

Pagalba ir informacija

Antrame aukšte esančios raštinės darbuotojai atsakys jums į visus iškilusius klausimus. Prie kiekvienos teismo salės yra skelbimų lentos, kuriose iškabinami tos teismo salės tą dieną nagrinėjamų bylų sąrašai. Jei jums reikalinga papildoma informacija arba jei jūs norite atvykę į teismo rūmus su kuo nors susitikti, teiraukitės priimamajame arba teismo raštinėje, kurie kasdien dirba nuo 9.30 val. Jei iki šiol to nepadarėte, prieš atvykstant į teismą, jums gali būti naudinga susisiekti su advokatu.

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad turite atvykti į teismą jums nurodytu laiku, nors po to gali tekti palaukti, kol jus iškvies. Jei jums atrodo, kad pernelyg ilgai laukiate, prašom apie tai pranešti teismo pareigūnui.

Ar esate neįgalus (-i), ar turite specialių poreikių?

Jei esate neįgalus (-i) arba turite specialių poreikių, prašom kreiptis į Klientų aptarnavimo skyriaus pareigūną, kuris jums suteiks informaciją apie patalpose esančius patogumus. 1 ir 2 teismo salėse yra instaliuota indukcinės kilpos sistema, mūsų lankstinukus taip pat galima gauti atspausdintus didelėmis raidėmis.

Liudytojų ir vaikų laukiamosios patalpos

Karūnos teismo antrame aukšte ir Magistratų teismo trečiame aukšte yra specialios patalpos, skirtos lengvai pažeidžiamiems ar įbaugintiems liudytojams. Vaikų žaidimų kambarys yra pagrindinėje laukiamojoje salėje, prie 3 teismo salės. Liudytojų ir vaikų, duodančių parodymus video ryšio būdu, kambarys yra Karūnos teismo pastate, priešais teisėjų kabinetus.

Parodymų davimas

Jei esate vyresnis (-ė) negu 14 metų ir turite duoti parodymus teisme, jūsų paprašys arba duoti religinę priesaiką arba ‘patvirtinti’, kad sakysite tiesą. Teismo klerkas jūsų paklaus, kurį iš dviejų variantų norite pasirinkti ir paprašys, kad kartotumėte reikalingus žodžius paskui jį. Religinė priesaika – tai pasižadėjimas prisiekus sakyti tiesą, ji yra duodama ištiesus ranką virš šventojo rašto. Patvirtinimas – tai deklaracija sakyti tiesą, tačiau jis nėra duodamas prisiekus šventuoju raštu.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Ballymena teismo rūmus, kreipkitės į Klientų aptarnavimo pareigūną:

The Customer Service Officer
The Courthouse, Albert Place,
Ballymena BT43 6DY

Telefonas: 028 2564 9416
Faksas: 028 2565 5371
El. paštas: ballymenacourthouse@courtsni.gov.uk

Šį informacinį leidinį galima gauti skirtinguose formatuose. Jei pageidaujate jį gauti kitokiame formate, teiraukitės Informacijos centre. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus teismo rūmus, kreipkitės į Šiaurės Airijos Teismų tarnybą:

Northern Ireland Court Service

Communications Group
Laganside House, Oxford Street,
Belfast BT1 3LA

Telefonas: 028 9032 8594
Faksas: 028 9072 8942
El. paštas: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Šiaurės Airijos Teismų tarnyba yra pasišventusi gerinti savo teikiamas paslaugas visiems teismo klientams. Pateikę pastabas apie mūsų darbą, padėsite mums jį atlikti geriau. Pateikę skundą, padėsite mums ištaisyti klaidas.