Użyteczne informacje
Sądy połączone w Belfaście (Belfast Combined Courts)

Lokalizacja

Sądy połączone w Belfaście zajmują dwa budynki:

Laganside Courts – mieści się tu sąd koronny (Crown Court), sąd hrabstwa (County Court) oraz sąd pokoju (Magistrates Court).

Old Town Hall – mieści się tu sąd dla nieletnich (Youth Court), sąd rodzinny (Family and Domestic Court) oraz sąd koronera (Coroners Court).

Gmach Laganside Courts usytuowany jest przy ulicy Oxford Street w centrum Belfastu, naprzeciwko sali koncertowej Waterfront Hall, obok sądów Royal Courts of Justice.

Old Town Hall znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Chichester Street i Victoria Street.

Dojazd

Oba budynki znajdują się w niewielkiej odległości od centralnego dworca kolejowego i dworca autobusowego w Laganside przy Donegall Quay (jednego z dwóch dworców autobusowych w centrum miasta obsługujących linie Ulsterbus). Drugi dworzec autobusowy znajduje się przy Glengall Street. Obecnie brak jest połączenia pomiędzy dwoma dworcami autobusowymi. Najkrótsza trasa prowadzi wzdłuż ulicy Great Victoria Street do ulicy Wellington Place, a następnie prosto do Chichester Street i dalej do skrzyżowania z Victoria Street. Należy kierować się prosto na Oxford Street. Przejście tej trasy zajmuje około 15 minut. Przy ratuszu (City Hall) znajduje się postój taksówek. Najbliższy przystanek autobusów linii Citybus znajduje się przy ulicy Oxford Street, tuż przed salą Waterfront Hall. Główny dworzec autobusowy mieści się na placu Donegall Square, niedaleko ratusza.

Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów i pociągów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Przy sądach nie ma parkingów. Można skorzystać z jednego z pobliskich parkingów, np. przy Donegall Quay lub przy hotelu Hilton. Opłata za cały dzień wynosi od 7 do 10 funtów. Osoby niepełnosprawne mogą zaparkować przy sądach po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca. W tym celu należy skontaktować się z urzędnikiem ds. obsługi interesantów (Customer Service Officer).

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 10.30, do zakończenia wszystkich posiedzeń przewidzianych na dany dzień, z przerwą na lunch w godzinach do 13.00 do 14.00. Biuro jest otwarte podczas przerwy na lunch. Można tu między innymi uiszczać grzywny, mandaty itd.

Udogodnienia dla interesantów

Laganside Courts

Na parterze budynku znajduje się kawiarnia, serwująca posiłki, ciepłe i zimne napoje oraz słodkie przekąski. Na wszystkich piętrach znajdują się także automaty sprzedające napoje i przekąski.

Old Town Hall

W budynku znajduje się automat sprzedający chipsy i batony czekoladowe. Większe posiłki można kupić w barku w budynku Laganside Courts.

Toalety

Toalety znajdują się na wszystkich piętrach.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Inne usługi

W recepcji w gmachu Laganside Courts można skorzystać z kserokopiarki (za opłatą). W punkcie informacyjnym interesantom niemówiącym po angielsku zapewniona może być pomoc tłumacza przez telefon, za pośrednictwem Language Line. Tłumaczenie telefoniczne polega na połączeniu trójstronnym pomiędzy interesantem, tłumaczem i pracownikiem sądu.

Pomoc i informacje

Pracownicy biur znajdujących się na parterze w obu budynkach udzielają odpowiedzi na pytania osób zgłaszających się do sądu. Wokandy spraw odbywających się w danym dniu w poszczególnych salach wywieszone są na tablicach oraz wyświetlane na monitorach. Dodatkowe informacje można otrzymać w recepcji lub biurze obsługi interesantów (Payments and Enquiries Office) na parterze, które czynne jest w dni pracy sądów od godziny 9.30. Przed stawieniem się w sądzie warto jest skontaktować się z adwokatem.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

W budynku Laganside Courts na poziomach 0, 2 i 4 dostępne są „mówiące” znaki informacyjne. Informacje udzielane są między innymi w języku angielskim, irlandzkim i kantońskim.

W kawiarni Café Legal na parterze znajduje się punkt informacyjny, w którym można uzyskać dostęp do strony internetowej służby sądowniczej Irlandii Północnej i przesłać pocztą elektroniczną swoje uwagi i komentarze.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. W sądach Laganside Courts osoby z upośledzeniem słuchu mogą skorzystać ze specjalnych urządzeń akustycznych na podczerwień. W sądach w Old Town Hall zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Witness Service

W sądzie pokoju i sądach koronnych w Laganside Courts ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Kontakt

Court Witness Service
Laganside Court Witness Service
028 9023 2523

Laganside Courts

Kontakt

Więcej informacji na temat sądów połączonych w Belfaście

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
Laganside Courts
Oxford Street
Belfast
BT1 3LL

Tel.: 028 90728239
Fax: 028 90310227
E-mail: csmlaganside@courtsni.gov.uk

Kontakt

Więcej informacji na temat sądów w Old Town Hall

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

Customer Service Officer
Old Townhall Building
Victoria Street
Belfast
BT1 3FA

Tel.: 028 90724519
Fax: 028 90326260
Email: belfastfamilydomestic@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z Communications Group. Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House
Oxford Street
Belfast BT1 3LT

Tel.: 028 9032 8594
Tekstofon: 028 9041 2920
Fax: 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.