Naudinga informacija
Coleraine Teismo rūmai

Teismo rūmų vieta

Teismo rūmai yra Mountsandel Road, netoli nuo ligoninės ir Kriketo ir regbio klubo.

Transportas

Autobusų ir geležinkelio stotys yra maždaug už mylios nuo teismo. Coleraine autobusas 119 kursuoja kas valandą ir išvyksta iš autobusų stoties 30 minučių po kiekvienos valandos (išskyrus 15.30), o Loughan autobusas 178 išvyksta nuo Ballymoney miesto rotušės (Town Hall) ir grįžta į tą pačią vietą. Norėdami gauti informacijos apie autobusų ir traukinių tvarkaraščius, skambinkite į Translink telefonu 028 9066 6630 arba apsilankykite www.translink.co.uk

Automobilių stovėjimo aikštelės

Prie teismo pastato yra nemažai vietų automobiliams.

Darbo valandos

Teismo rūmai atsidaro 9.00 val. Raštinė lankytojus priima nuo 9.30 iki 16.30 val. Teismo posėdžiai paprastai pradedami 10.00 val., apie 13.00 val. prasideda pietų pertrauka, kuri tęsiasi iki 14.00 val. Po to teismas posėdžiauja toliau, kol užbaigia visas tos dienos bylas. Raštinė dirba ir pietų metu.

Gėrimai ir užkandžiai bei kiti patogumai

Gėrimų ir lengvų užkandžių galima nusipirkti iš automato, esančio antrame aukšte. Miesto centre, maždaug už trijų ketvirtadalių mylios, yra visa eilė kavinių ir restoranų.

Tualetus ir telefonus automatus rasite pirmame aukšte.

Mobilūs telefonai ir foto aparatūra

Esant teismo pastate ar šalia jo, reikia atsargiai naudotis mobiliaisiais telefonais. Teismo pastate ir šalia jo yra draudžiama naudoti foto ar įrašymo aparatūrą. Tokią funkciją turi kai kurie mobilieji telefonai, todėl patariame atvykus į teismą jų šiuo tikslu nenaudoti. Prieš įeinant į teismo posėdžių salę, mobiliuosius telefonus reikia išsijungti.

Liudytojų tarnyba

Nukentėjusiems asmenims ir prokuratūros liudytojams Šiaurės Airijos Liudytojų paramos tarnyba siūlo Liudytojų tarnybos paslaugas visuose Karūnos ir Magistratų teismuose.

Prieš teismą: galimybę su kuo nors pasikalbėti; prieš teismą susipažinti su teismo sale; galimybę gauti informaciją apie teismo procedūras.

Teismo metu: pasirūpina saugia laukimo patalpa; palaiko kontaktus su teismo pareigūnais ir teisininkais; pasirūpina liudytojams su specialiaisiais poreikiais reikalingais patogumais; palydi liudytojus į teismo salę.

Po teismo: ruošia nukentėjusiuosius teismo posėdžio rezultatams; skatina ir toliau palaikyti ryšius su Nukentėjusiųjų paramos bendruomenės tarnyba; duoda nukreipimus į kitas agentūras.

Pagalba ir informacija

Pagrindinėje laukiamojoje salėje yra informacijos skyrius, o visame pastate veikia garsiakalbių sistema. Prie kiekvienos teismo salės yra skelbimų lentos, kuriose iškabinami kiekvienos teismo salės tą dieną nagrinėjamų bylų sąrašai.

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad turite atvykti į teismą jums nurodytu laiku, nors po to gali tekti palaukti, kol jus iškvies. Jei jums atrodo, kad pernelyg ilgai laukiate, prašom apie tai pranešti teismo pareigūnui.

Ar esate neįgalus (-i), ar turite specialių poreikių?

Jei esate neįgalus (-i) arba turite specialių poreikių, prašom kreiptis į Klientų aptarnavimo skyriaus pareigūną, kuris jums suteiks informaciją apie patalpose esančius patogumus. Į antrame aukšte esančias 1 ir 2 teismo sales galima pasikelti liftu, neįgaliesiems skirtas tualetas yra pirmame aukšte. 1 ir 2 teismo salėse yra instaliuota indukcinės kilpos sistema, jei pageidaujate, mūsų lankstinukus galite gauti atspausdintus didelėmis raidėmis.

Liudytojų ir vaikų laukiamosios patalpos

Antrame aukšte, šalia 1 teismo salės, yra speciali patalpa, skirta lengvai pažeidžiamiems ar įbaugintiems liudytojams. Vaikų žaidimų kambarys yra šalia 3 teismo salės. Vaikams ir kitiems liudytojams, duodantiems parodymus video ryšio būdu, yra skirtas kambarys pirmame aukšte, šalia teismo administracijos kabineto. Jame yra žaislų, ‚lego‘ stalas ir TV/video grotuvas.

Parodymų davimas

Jei esate vyresnis (-ė) negu 14 metų ir turite duoti parodymus teisme, jūsų paprašys arba duoti religinę priesaiką arba ‘patvirtinti’, kad sakysite tiesą. Teismo klerkas jūsų paklaus, kurį iš dviejų variantų norite pasirinkti ir paprašys, kad kartotumėte reikalingus žodžius paskui jį. Religinė priesaika – tai pasižadėjimas prisiekus sakyti tiesą, ji yra duodama ištiesus ranką virš šventojo rašto. Patvirtinimas – tai deklaracija sakyti tiesą, tačiau jis nėra duodamas prisiekus šventuoju raštu.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Coleraine teismo rūmus, kreipkitės į Klientų aptarnavimo pareigūną:

The Customer Service Officer
The Courthouse
Mountsandel Road
Coleraine BT52 1NY

Telefonas: 028 7034 3437
Faksas: 028 7032 0156
El. paštas: colerainecourthouse@courtsni.gov.uk

Šį informacinį leidinį galima gauti skirtinguose formatuose. Jei pageidaujate jį gauti kitokiame formate, teiraukitės Informacijos centre. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus teismo rūmus, kreipkitės į Šiaurės Airijos Teismų tarnybą:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street,
Belfast BT1 3LA

Telefonas: 028 9032 8594
Faksas: 028 9072 8942
El. paštas: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Šiaurės Airijos Teismų tarnyba yra pasišventusi gerinti savo teikiamas paslaugas visiems teismo klientams. Pateikę pastabas apie mūsų darbą, padėsite mums jį atlikti geriau. Pateikę skundą, padėsite mums ištaisyti klaidas.