Użyteczne informacje
Sąd w Coleraine

Lokalizacja

Budynek sądu mieści się przy ulicy Mountsandel Road, niedaleko szpitala i klubu sportowego Cricket and Rugby Club.

Dojazd

Dworce autobusowy i kolejowy znajdują się w odległości około 1,5 km od sądu. Autobus linii 319 B odjeżdża z dworca autobusowego o wpół do każdej godziny (z wyjątkiem godz. 15.30), a autobus linii 178 do Loughan odjeżdża sprzed ratusza w Ballymoney (Town Hall). Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów i pociągów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Przy budynku sądu znajduje się duża liczba miejsc parkingowych.

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 10.00 do zakończenia wszystkich posiedzeń przewidzianych na dany dzień, z przerwą na lunch w godzinach do 13.00 do 14.00. Biuro jest otwarte w porze lunchu.

Udogodnienia dla interesantów

W automatach na pierwszym piętrze są do nabycia napoje i przekąski. W centrum miasta, w odległości około 1 km od sądu, znajduje się wiele kawiarni i restauracji.

Toalety i automaty telefoniczne znajdują się na parterze budynku.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Witness Service

We wszystkich sądach pokoju i sądach koronnych ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Pomoc i informacje

W głównym holu znajduje się punkt informacyjny. W całym budynku działa system nagłaśniający. Przy wejściu do każdej sali wywieszona jest wokanda spraw odbywających się w danym dniu w poszczególnych sądach.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. Winda umożliwia dotarcie do sądów 1 i 2 na pierwszym piętrze. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sądach 1 i 2 zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Na życzenie zapewniamy ulotki drukowane dużą czcionką.

Poczekalnie dla świadków szczególnej troski i małoletnich

Na pierwszym piętrze, obok sądu 1, znajduje się poczekalnia przeznaczona dla świadków szczególnej troski. Przy sądzie 3 znajduje się pokój zabaw dla dzieci. Na parterze, obok biura administratora sądu, znajduje się pomieszczenie, w którym dzieci i inni świadkowie specjalnej troski składają zeznania przez łącze wideo. Są tu zabawki dla dzieci, stolik z klockami Lego oraz monitor telewizyjny/wideo.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Kontakt

Więcej informacji na temat sądu w Coleraine

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
The Courthouse
Mountsandel Road
Coleraine BT52 1NY

Tel.: 028 7034 3437
Fax: 028 7032 0156
E-mail: colerainecourthouse@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z punktem informacji (Information Centre). Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Tel.: 028 9032 8594
Fax: 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.