Naudinga informacija
Dungannon Teismo rūmai

Teismo rūmų vieta

Teismo rūmai yra Killyman Road. Važiuojant iš M1 pusės, pravažiavus antrąjį šviesoforą, prasideda nuorodos į teismą. Važiuojant iš Cookstown, reikia sekti ženklus į Armagh, o pravažiavus laisvalaikio centrą, nuorodos į teismą prasideda po šviesoforo.

Transportas

Autobusų stotis yra maždaug už mylios nuo teismo rūmų. Norėdami gauti informacijos apie autobusų tvarkaraščius, skambinkite į Translink telefonu 028 9066 6630 arba apsilankykite www.translink.co.uk

Automobilių stovėjimo aikštelės

Automobilį galima palikti prie teismo pastato, be to, apačioje – kitoje gatvės pusėje, yra nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė. Už teismo teritorijos esančiose gatvėse automobilių palikti negalima – galima gauti baudą. Taip pat negalima statyti mašinų prie žemiau teismo pastato esančio vaikų darželio. Teismo teritorijoje yra kelios neįgaliesiems skirtos parkavimo vietos.

Darbo valandos

Teismo rūmai atsidaro 9.00 val. Raštinė lankytojus priima nuo 9.30 iki 16.30 val. Teismo posėdžiai paprastai pradedami 10.30 val., tarp 13.00 val. ir 14.00 valandos darbas dažniausiai nutraukiamas dėl pietų pertraukos. Tačiau kartais teismas nepietauja ir tęsia darbą tol, kol užbaigia visas tos dienos bylas. Raštinė dirba ir pietų metu.

Gėrimai ir užkandžiai bei kiti patogumai

Teismo užkandinė, kur parduodami sumuštiniai, dirba nuo 9.30 iki 14.00 val. Užkandžių ir gėrimų taip pat galima nusipirkti iš automato. Pagrindinėje laukiamojoje salėje yra telefonas automatas, o visame pastate veikia garsiakalbių sistema. Dungannon teismo rūmuose rūkyti draudžiama. Antrame aukšte yra specialios, lengvai pažeidžiamiems ar įbaugintiems liudytojams skirtos patalpos, o pirmame aukšte yra Liudytojų paramos tarnybos kabinetas. Vaikų žaidimų kambarys yra trečiame aukšte, o kambarys, skirtas liudytojams ir vaikams, duodantiems parodymus video ryšio būdu, yra pirmame aukšte.

Pagalba ir informacija

Pirmame aukšte esančios raštinės darbuotojai atsakys jums į visus iškilusius klausimus. Prie 1 ir 2 teismo salių bei pagrindinėse laukiamosiose salėse yra plazmos ekranai, kuriuose skelbiami tą dieną nagrinėjamų bylų sąrašai. Jei jums reikalinga papildoma informacija arba jei jūs norite atvykę į teismo rūmus su kuo nors susitikti, teiraukitės priimamajame arba teismo raštinėje, kurie kasdien dirba nuo 9.30 val. Jei iki šiol to nepadarėte, prieš atvykstant į teismą, jums gali būti naudinga susisiekti su advokatu.

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad turite atvykti į teismą jums nurodytu laiku, nors po to gali tekti palaukti, kol jus iškvies. Jei jums atrodo, kad pernelyg ilgai laukiate, prašom apie tai pranešti teismo pareigūnui.

Ar esate neįgalus (-i), ar turite specialių poreikių?

Jei esate neįgalus (-i) arba turite specialių poreikių, prašom kreiptis į Klientų aptarnavimo skyriaus pareigūną, kuris jums suteiks informaciją apie patalpose esančius patogumus. Dungannon teismo 1, 2 ir 3 teismo salėse yra instaliuoti ‚stethoset‘ klausos aparatai, skirti prastai girdintiems teismo klientams. Aparatus galima gauti priimamajame. Paprašius, gali būti iškviesti vertėjai. Mūsų lankstinukus galima gauti atspausdintus didelėmis raidėmis.

Kokias paslaugas teikiame?

Kitakalbiai lankytojai Dungannon priimamajame gali pasinaudoti Language Line vertimo paslaugomis. Ši įranga įgalina trijų asmenų pokalbį telefonu – kliento, vertėjo ir teismo darbuotojo.

Mobilūs telefonai ir foto aparatūra

Esant teismo pastate ar šalia jo, reikia atsargiai naudotis mobiliaisiais telefonais. Teismo pastate ir šalia jo yra draudžiama naudoti foto ar įrašymo aparatūrą. Tokią funkciją turi kai kurie mobilieji telefonai, todėl patariame atvykus į teismą jų šiuo tikslu nenaudoti. Prieš įeinant į teismo posėdžių salę, telefoną reikia išsijungti.

Liudytojų tarnyba

Nukentėjusiems asmenims ir prokuratūros liudytojams Šiaurės Airijos Liudytojų paramos tarnyba siūlo Liudytojų tarnybos paslaugas visuose Karūnos ir Magistratų teismuose.

Prieš teismą: galimybę su kuo nors pasikalbėti; prieš teismą susipažinti su teismo sale; galimybę gauti informaciją apie teismo procedūras.

Teismo metu: pasirūpina saugia laukimo patalpa; palaiko kontaktus su teismo pareigūnais ir teisininkais; pasirūpina liudytojams su specialiaisiais poreikiais reikalingais patogumais; palydi liudytojus į teismo salę.

Po teismo: ruošia nukentėjusiuosius teismo posėdžio rezultatams; skatina ir toliau palaikyti ryšius su Nukentėjusiųjų paramos bendruomenės tarnyba; duoda nukreipimus į kitas agentūras.

Parodymų davimas

Jei esate vyresnis (-ė) negu 14 metų ir turite duoti parodymus teisme, jūsų paprašys arba duoti religinę priesaiką arba ‘patvirtinti’, kad sakysite tiesą. Teismo klerkas jūsų paklaus, kurį iš dviejų variantų norite pasirinkti ir paprašys, kad kartotumėte reikalingus žodžius paskui jį. Religinė priesaika – tai pasižadėjimas prisiekus sakyti tiesą, ji yra duodama ištiesus ranką virš šventojo rašto. Patvirtinimas – tai deklaracija sakyti tiesą, tačiau jis nėra duodamas prisiekus šventuoju raštu.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Dungannon teismo rūmus, kreipkitės į Klientų aptarnavimo pareigūną:

The Customer Service Officer
The Courthouse, Killyman Road,
Dungannon BT71 6DE

Telefonas: 028 877 22992
Faksas: 028 877 28169
El. paštas: dungannoncourthouse@courtsni.gov.uk

Šį informacinį leidinį galima gauti skirtinguose formatuose. Jei pageidaujate jį gauti kitokiame formate, teiraukitės Informacijos centre. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus teismo rūmus, kreipkitės į Šiaurės Airijos Teismų tarnybą:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street,
Belfast BT1 3LA

Telefonas: 028 9032 8594
Faksas: 028 9072 8942
El. paštas: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Šiaurės Airijos Teismų tarnyba yra pasišventusi gerinti savo teikiamas paslaugas visiems teismo klientams. Pateikę pastabas apie mūsų darbą, padėsite mums jį atlikti geriau. Pateikę skundą, padėsite mums ištaisyti klaidas.