Naudinga informacija
Omagh Teismo rūmai

Teismo rūmų vieta

Teismo rūmai yra High Street pabaigoje. Į juos galima patekti arba iš Omagh apvažiavimo arba per miesto centrą iš Dublin Road.

Transportas

Autobusų stotis yra maždaug už ketvirčio mylios nuo teismo rūmų. Norėdami gauti informacijos apie autobusų tvarkaraščius, skambinkite į Translink telefonu 028 9066 6630 arba apsilankykite www.translink.co.uk.

Automobilių stovėjimo aikštelės

Prie teismo pastato automobilių stovėjimo aikštelės nėra, tačiau viena aikštelė yra iš karto už teismo pastato, be to, kelios automobilių stovėjimo aikštelės yra miesto centre.

Darbo valandos

Teismo rūmai atsidaro 9.00 val. Raštinė lankytojus priima nuo 9.30 iki 16.30 val. Teismo posėdžiai paprastai pradedami 10.00 val., apie 13.00 val. prasideda pietų pertrauka, kuri tęsiasi iki 14.00 val. Po to teismas posėdžiauja toliau, kol užbaigia visas tos dienos bylas. Raštinė dirba ir pietų metu – galima mokėti baudas ir kreiptis kitais klausimais.

Gėrimai ir užkandžiai bei kiti patogumai

Teismo pastate gėrimai ir užkandžiai neparduodami. Tačiau visai šalia teismo rūmų bei miesto centre yra visa eilė kavinių ir restoranų. Pagrindinėje laukiamojoje salėje yra telefonas automatas. Omagh teismo rūmuose rūkyti draudžiama.

Mobilūs telefonai ir foto aparatūra

Esant teismo pastate ar šalia jo, reikia atsargiai naudotis mobiliaisiais telefonais. Teismo pastate ir šalia jo yra draudžiama naudoti foto ar įrašymo aparatūrą. Tokią funkciją turi kai kurie mobilieji telefonai, todėl patariame atvykus į teismą jų šiuo tikslu nenaudoti. Prieš įeinant į teismo posėdžių salę, mobiliuosius telefonus reikia išsijungti.

Liudytojų tarnyba

Nukentėjusiems asmenims ir prokuratūros liudytojams Šiaurės Airijos Liudytojų paramos tarnyba siūlo Liudytojų tarnybos paslaugas visuose Karūnos ir Magistratų teismuose.

Prieš teismą: galimybę su kuo nors pasikalbėti; prieš teismą susipažinti su teismo sale; galimybę gauti informaciją apie teismo procedūras.

Teismo metu: pasirūpina saugia laukimo patalpa; palaiko kontaktus su teismo pareigūnais ir teisininkais; pasirūpina liudytojams su specialiaisiais poreikiais reikalingais patogumais; palydi liudytojus į teismo salę.

Po teismo: ruošia nukentėjusiuosius teismo posėdžio rezultatams; skatina ir toliau palaikyti ryšius su Nukentėjusiųjų paramos bendruomenės tarnyba; duoda nukreipimus į kitas agentūras.

Liudytojų ir vaikų laukiamosios patalpos

Omagh teismo rūmuose yra speciali patalpa, skirta lengvai pažeidžiamiems ar įbaugintiems liudytojams. Ši patalpa – tai atskira patalpa trečiame aukšte. Trečiame aukšte taip pat yra ir liudytojų vaikų kambarys bei video ryšio įranga. Vaikų laukiamasis yra pirmame aukšte.

Pagalba ir informacija

Antrame aukšte esančios raštinės darbuotojai atsakys jums į visus iškilusius klausimus. Prie kiekvienos teismo salės yra skelbimų lentos, kuriose iškabinami tos teismo salės tą dieną nagrinėjamų bylų sąrašai. Jei jums reikalinga papildoma informacija arba jei jūs norite atvykę į teismo rūmus su kuo nors susitikti, teiraukitės priimamajame arba teismo raštinėje, kurie kasdien dirba nuo 9.30 val. Jei iki šiol to nepadarėte, prieš atvykstant į teismą, jums gali būti naudinga susisiekti su advokatu.

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad turite atvykti į teismą jums nurodytu laiku, nors po to gali tekti palaukti, kol jus iškvies. Jei jums atrodo, kad pernelyg ilgai laukiate, prašom apie tai pranešti teismo pareigūnui.

Ar esate neįgalus (-i), ar turite specialių poreikių?

Jei esate neįgalus (-i) arba turite specialių poreikių, prašom kreiptis į Klientų aptarnavimo skyriaus pareigūną, kuris jums suteiks informaciją apie patalpose esančius patogumus. Mūsų lankstinukus galima gauti atspausdintus didelėmis raidėmis.

Parodymų davimas

Jei esate vyresnis (-ė) negu 14 metų ir turite duoti parodymus teisme, jūsų paprašys arba duoti religinę priesaiką arba ‘patvirtinti’, kad sakysite tiesą. Teismo klerkas jūsų paklaus, kurį iš dviejų variantų norite pasirinkti ir paprašys, kad kartotumėte reikalingus žodžius paskui jį. Religinė priesaika – tai pasižadėjimas prisiekus sakyti tiesą, ji yra duodama ištiesus ranką virš šventojo rašto. Patvirtinimas – tai deklaracija sakyti tiesą, tačiau jis nėra duodamas prisiekus šventuoju raštu.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Omagh teismo rūmus, kreipkitės į Klientų aptarnavimo pareigūną:

The Customer Service Officer
The Courthouse, High Street,
Omagh BT78 1DU

Telefonas: 028 8224 2056
Faksas: 028 8225 1198
El. paštas: omaghcourthouse@courtsni.gov.uk

Šį informacinį leidinį galima gauti skirtinguose formatuose. Jei pageidaujate jį gauti kitokiame formate, teiraukitės Informacijos centre. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus teismo rūmus, kreipkitės į Šiaurės Airijos Teismų tarnybą:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street, Belfast BT1 3LA

Telefonas: 028 9032 8594
Faksas: 028 9072 8942
El. paštas: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Šiaurės Airijos Teismų tarnyba yra pasišventusi gerinti savo teikiamas paslaugas visiems teismo klientams. Pateikę pastabas apie mūsų darbą, padėsite mums jį atlikti geriau. Pateikę skundą, padėsite mums ištaisyti klaidas.