Użyteczne informacje
Sąd w Dungannon

Lokalizacja

Budynek sądu mieści się przy ulicy Killyman Road. Znaki kierujące na sąd znajdują się przy drugich światłach z kierunku trasy M1. Jadąc z Cookstown należy kierować się znakami na Armagh, a następnie znakami na sądy od świateł przy centrum sportu i rekreacji (Leisure Centre).

Dojazd

Dworzec autobusowy znajduje się w odległości około 1,5 km od gmachu sądu. Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Interesanci mogą korzystać z parkingu przy budynku sądu lub niewielkiego parkingu po drugiej stronie ulicy. Parkowanie na ulicy poza terenem sądu jest niedozwolone i grozi mandatem. Zabronione jest także parkowanie przy przedszkolu obok gmachu sądu. Na terenie sądów znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 10.30. W sądzie koronnym (Crown Court) w godzinach do 13.00 do 14.00 trwa przerwa na lunch, natomiast w pozostałych sądach praca często odbywa się w trybie ciągłym. Biuro jest otwarte w porze lunchu.

Udogodnienia dla interesantów

W budynku sądu znajduje się barek, czynny od 9.30 do 14.00. Można tu także skorzystać z automatu sprzedającego napoje i przekąski. W głównej poczekalni znajduje się automat telefoniczny. W całym budynku działa system nagłaśniający. W budynku obowiązuje zakaz palenia. Na pierwszym piętrze mieszczą się specjalne poczekalnie dla świadków specjalnej troski. Organizacja Victim Support ma swoje biuro na parterze. Na drugim piętrze znajduje się wyodrębnione miejsce zabaw dla dzieci, natomiast na parterze usytuowane jest pomieszczenie przeznaczone do składania zeznań przez małoletnich świadków za pośrednictwem łącza wideo.

Pomoc i informacje

Pracownicy biura na pierwszym piętrze udzielają odpowiedzi na pytania osób zgłaszających się do sądu. Przy sądach 1 i 2 oraz w głównym holu znajdują się elektroniczne wokandy spraw odbywających się w danym dniu w poszczególnych sądach. Dodatkowe informacje można otrzymać w recepcji lub biurze obsługi interesantów, które czynne jest codziennie od godziny 9.30. Przed stawieniem się w sądzie warto jest skontaktować się z adwokatem.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. Sądy 1,2 i 3 przystosowane są do obsługi specjalnych aparatów (ang. stethoset) dla osób z upośledzeniem słuchu. Aparaty można wypożyczyć w recepcji. Na życzenie zapewniamy także usługi tłumaczy oraz ulotki drukowane dużą czcionką.

Inne usługi

Osobom niemówiącym po angielsku zapewniamy tłumaczenie telefoniczne (za pośrednictwem Language Line). Należy się w tej sprawie zwrócić do pracownika recepcji. Tłumaczenie telefoniczne polega na połączeniu trójstronnym pomiędzy interesantem, tłumaczem i pracownikiem sądu.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Witness Service

We wszystkich sądach pokoju i sądach koronnych ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Kontakt

Więcej informacji na temat sądu w Dungannon

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
The Courthouse, Killyman Road
Dungannon BT71 6DE

Tel.: 028 877 22992
Fax: 028 877 28169
E-mail: dungannoncourthouse@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z punktem informacji (Information Centre). Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Tel.: 028 9032 8594
Fax: 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.