Użyteczne informacje
Sąd w Enniskillen

Lokalizacja

Budynek sądu mieści się pod adresem 17 East Bridge Street, Enniskillen. Jest to ulica jednokierunkowa, prowadząca z Belfastu do centrum miasta. Budynek znajduje się po lewej stronie, w odległości około 75 m od mostu East Bridge i pomnika ku czci poległych (Cenotaph).

Dojazd

Dworzec autobusowy znajduje się w odległości około pięciu minut spacerem od budynku sądu. Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Przy budynku sądu nie ma parkingu. Liczba miejsc parkingowych na ulicy jest ograniczona. Kilka parkingów znajduje się przy ulicy Wellington Road, biegnącej równolegle do East Bridge Street. Na tej ulicy znajdują się znaki na (??) centrum handlowe Erneside Shopping Centre, dworzec autobusowy (Bus Depot), centrum sportowo-rekreacyjne Lakeland Forum oraz zamek (Enniskillen Castle).

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 10.00. W sądzie koronnym (Crown Court) w godzinach do 13.00 do 14.00 trwa przerwa na lunch, natomiast w pozostałych sądach praca często odbywa się w trybie ciągłym. Biuro jest otwarte w porze lunchu.

Udogodnienia dla interesantów

W pobliżu sądu znajduje się wiele barów i restauracji. W głównej poczekalni można skorzystać z automatów sprzedających napoje i przekąski, a także z automatu telefonicznego. W całym budynku działa system nagłaśniający. Palenie jest zabronione w budynku sądu.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Witness Service

We wszystkich sądach pokoju i sądach koronnych ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Poczekalnie dla świadków szczególnej troski i małoletnich

W przypadku świadków szczególnej troski, takich jak osoby zastraszone czy dzieci, istnieje możliwość zapewnienia osobnej poczekalni. W tej sprawie należy się wcześniej skontaktować z urzędnikiem ds. obsługi interesantów (Customer Service Officer).

Pomoc i informacje

Pracownicy biura na pierwszym piętrze udzielają odpowiedzi na pytania osób zgłaszających się do sądu. Wokanda spraw odbywających się w danym dniu w sądzie 1 i 2 wywieszona jest w głównym holu. Dodatkowe informacje można otrzymać w recepcji lub biurze obsługi interesantów, które czynne jest codziennie od godziny 9.30. Przed stawieniem się w sądzie warto jest skontaktować się z adwokatem.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. Na życzenie zapewniamy usługi tłumaczy oraz ulotki drukowane dużą czcionką.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Kontakt

Więcej informacji na temat sądu w Enniskillen

udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
The Courthouse, East Bridge Street
Enniskillen BT74 7BW

Tel. 028 6632 2356
Fax 028 6632 3636
E-mail: enniskillencourthouse@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z punktem informacji (Information Centre). Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Tel. 028 9032 8594
Fax 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.