Użyteczne informacje
Sąd w Omagh

Lokalizacja

Budynek sądu mieści się na końcu ulicy High Street. Dojazd możliwy jest obwodnicą Omagh lub ulicą Dublin Road z centrum miasta.

Dojazd

Dworzec autobusowy znajduje się w odległości około 400 m od gmachu sądu. Informacje na temat rozkładu jazdy autobusów dostępne są pod numerem telefonu 028 9066 6630 lub pod adresem www.translink.co.uk.

Parking

Przy budynku sądu nie ma parkingu. Najbliższy parking znajduje się na tyłach gmachu sądu. Można także skorzystać z jednego z parkingów w centrum miasta.

Godziny urzędowania

Budynek sądu otwarty jest od godziny 9.00. Biuro obsługi interesantów czynne jest w godzinach od 9.30 do 16.30. Sądy urzędują zwykle od godziny 10.00, do zakończenia wszystkich posiedzeń przewidzianych na dany dzień, z przerwą na lunch w godzinach do 13.00 do 14.00. Biuro jest otwarte w porze lunchu. Można w nim dokonywać płatności grzywien itd.

Udogodnienia dla interesantów

W budynku nie ma możliwości zakupienia napojów ani posiłków. W pobliżu sądu oraz w centrum miasta znajdują się liczne kawiarnie i restauracje. W głównej poczekalni można skorzystać z automatu telefonicznego. W budynku obowiązuje zakaz palenia.

Telefony komórkowe i sprzęt fotograficzny

Z telefonów komórkowych należy korzystać z rozwagą. Zabronione jest używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego w budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno wykorzystywać do tych celów telefonów komórkowych. Przed wejściem na salę rozpraw telefony należy wyłączyć.

Witness Service

We wszystkich sądach pokoju i sądach koronnych ofiary i świadkowie przestępstw mogą korzystać z pomocy pracowników służby Witness Service, która stanowi oddział organizacji Victim Support Northern Ireland.

Przed rozprawą: możliwość rozmowy, wizyta zapoznawcza w sądzie, informacje na temat postępowania sądowego.

W trakcie rozprawy: bezpieczne miejsce oczekiwania na udział w rozprawie, pośredniczenie w kontaktach z pracownikami sądu i przedstawicielami prawnymi, pomoc świadkom o specjalnych potrzebach, towarzyszenie świadkom w sądzie.

Po rozprawie: pomoc ofiarom w przygotowaniu się do zakończenia procesu i ogłoszenia werdyktu, zachęcanie do utrzymywania kontaktu ze służbą Victim Support Community Service, kierowanie do innych instytucji i organizacji pomocowych.

Poczekalnie dla świadków szczególnej troski i małoletnich

Na drugim piętrze budynku sądu znajduje się osobna poczekalnia przeznaczona dla świadków szczególnej troski. W budynku znajduje się także pomieszczenie przeznaczone do składania zeznań przez dzieci za pośrednictwem łącza wideo. Osobna poczekalnia dla dzieci mieści się na parterze.

Pomoc i informacje

Pracownicy biura na pierwszym piętrze udzielają odpowiedzi na pytania osób zgłaszających się do sądu. Przy wejściu do każdej sali wywieszona jest wokanda spraw odbywających się w danym dniu w poszczególnych sądach. Dodatkowe informacje można otrzymać w recepcji lub biurze obsługi interesantów, które czynne jest codziennie od godziny 9.30. Przed stawieniem się w sądzie warto jest skontaktować się z adwokatem.

Przypominamy o konieczności stawienia się w sądzie o wyznaczonej godzinie, nawet jeżeli wezwanie na salę rozpraw może nastąpić później. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wezwanie na salę rozpraw, należy zwrócić się do pracownika sądu o informacje.

Osoby niepełnosprawne i potrzeby specjalne

Informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub osób o specjalnych potrzebach udzielają pracownicy działu obsługi interesantów. Na życzenie zapewniamy ulotki drukowane dużą czcionką.

Składanie zeznań

Osoby powyżej 14. roku życia składające zeznania na sali sądowej muszą złożyć przysięgę religijną lub świecką. Sekretarz sądu pyta świadka, jaki rodzaj przysięgi świadek woli złożyć i prosi o powtarzanie za nim tekstu przysięgi. W przypadku składania przysięgi religijnej świadek przysięga na świętą księgę. W przypadku przysięgi świeckiej (tzw. affirmation) świadek zobowiązuje się mówić prawdę, ale nie przysięga na świętą księgę.

Kontakt

Więcej informacji na temat sądu w Omagh udziela urzędnik ds. obsługi interesantów:

The Customer Service Officer
The Courthouse, High Street
Omagh BT78 1DU

Tel.: 028 8224 2056
Fax: 028 8225 1189
E-mail: omaghcourthouse@courtsni.gov.uk

Niniejsze informacje udostępniamy również w innych formatach. Osoby pragnące otrzymać informacje w innym formacie prosimy o kontakt z punktem informacji (Information Centre). Więcej informacji na temat innych sądów udziela:

Northern Ireland Court Service
Communications Group
Laganside House, Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Tel.: 028 9032 8594
Fax: 028 9072 8942
E-mail: communicationsgroup@courtsni.gov.uk
www.courtsni.gov.uk

Służba sądownicza w Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service) za cel stawia sobie stałe doskonalenie świadczonych usług. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Skargi i zażalenia wykorzystujemy do wprowadzenia udoskonaleń w naszej pracy.